ออกจากระบบ
วันที่
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564
 
 
Untitled Document
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน**ด่วนมาก**
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :  - เพศหญิงอายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
- มีความละเอียด รอบคอบ ขยันและอดทน
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางบัญชี และ MS Office ได้
**สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี**


คุณสมบัติเพิ่มเติม : 

ลักษณะงาน :    งานประจำ
รายละเอียดงาน :  - ปฏิบัตงานทางด้านบัญชี ตามแผนที่กำนหด
- ปฏิบัติงานบัญชีภายในทั่วไป เช่น การจัดทำเอกสารทางบัญชี และเอกสารทางภาษีของบริษัท
- จัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท เป็นประจำเดือน ประจำปี ให้ถูกต้อง
- จัดทำการรับ - การจ่าย ของบริษัท โดยการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว 101)
รับจำนวน :  1   อัตรา
เงินเดือน :  14,000 - 20,000  บาท/เดือน

สวัสดิการ :  1.ประกันสังคม
2.เงินกองทุนกู้ยืมพนักงาน
3.เงินค่าช่วยเหลือค่าพิธีการต่าง ๆ
4.ค่าตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ปรับเงินประจำปี โบนัส
5.การให้ความรู้โดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก ฯลฯ
6.ประกันชีวิต
7.ทุนการศึกษา
8.ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
9.ค่าทำงานล่วงเวลา

วิธีการรับสมัคร :  เขียนใบสมัครงานไว้ในเว็บไซต์บริษัท / เว็บไซต์ jobbkk
รับสมัครผ่านทาง E-mail: hr@tpconsult.co.th

ติดต่อ :  ฝ่ายบุคคล
1/54-55 ซอยลาดพร้าว 101 ซอบ 53 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2348-0320-4 ต่อ 103
แฟกซ์ : 0-2348-0325
อีเมล : hr@tpconsult.co.th

 

>> Back to Top <<