ออกจากระบบ
วันที่
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564
 
 
Untitled Document
 
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) **ด่วน**
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :  - เพศ ชาย,หญิง (อายุไม่เกิน 50 ปี)
- วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านงานโครงการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีความสามารถในการวางแผนงาน ควบคุมการทำงานของโครงการให้เป็นไปตามแผน
- มีคามชำนาญในการติดต่อประสานงานและการเจรจาต่อรอง
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี
- หากสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม : 

ลักษณะงาน :    งานประจำ
รายละเอียดงาน :  รูปแบบงาน : งานประจำ (สัญญาจ้าง)
วันหยุด : เสาร์ - อาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 18:00

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผน วิเคราห์บริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ดูแบทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถนำเสนองานกับลูกค้าได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ตามพื้นที่โครงการต่างๆ ของลูกค้า
- งาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :  สามารถปฏิบัตงานได้ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด
รับจำนวน :  2   อัตรา
เงินเดือน :  ไม่ระบุ  บาท/เดือน

สวัสดิการ :  1.ประกันสังคม
2.เงินกองทุนกู้ยืมพนักงาน
3.เงินค่าช่วยเหลือค่าพิธีการต่าง ๆ
4.ค่าตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์ ปรับเงินประจำปี โบนัส
5.การให้ความรู้โดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก
6.สังสรรค์และนำเที่ยวประจำปี
(สำหรับพนักงานประจำ)

วิธีการรับสมัคร :  เขียนใบสมัครงานไว้ในเว็บไซต์บริษัท / เว็บไซต์ jobbkk
รับสมัครผ่านทาง E-mail: hr@tpconsult.co.th

ติดต่อ :  ฝ่ายบุคคล
1/54-55 ซอยลาดพร้าว 101 ซอบ 53 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2348-0320-4 ต่อ 103
แฟกซ์ : 0-2348-0325
อีเมล : hr@tpconsult.co.th

 

>> Back to Top <<